Modele cyklu życia systemu informatycznego

Posted on

2 Składa się z Użyto FAZ: 3 inne MODELE życia systemu: 1. Model kaskadowy Analiza potrzeb specyfikacja systemu projektowanie Programowanie testowanie integracja adaptacja i modyfikacja eksploatacja dezaktualizacja Fazy Tego modelu są określone także w następująco: 4 10 modèle sprawdza się Gdy Mamy Gdy użytkownik sprecyzuję wszystkie potrzeby na samym początku pour systemu, które nie b, ą się zmieniać przez Cały proces pour systemu. Zmiana w systemie jest kosztowna. Szczególnymi wadami modelu jest: brak możliwości NARODU i sprawnego wprowadzania zmian w systemie. Wszystkie wprowadzane zmiany na ponownych kosztownych iteracji. Narzuca twórcom oprogramowania ścisłą Kolejność PRAC wykonywania. Długie przerwy w kontaktach z klientem. Kolejne Fazy Muszą NIA na zakończenie Fazy poprzedzającej. 3 przedstawiony modèle FAZ pochodzi z livres cas dla ludzi Piotr fuglewicz 4 3 2. Modèle Fry ego Faza Projektowania: o sformułowanie i Analiza potrzeb/zebranie potrzeb informatycznych użytkownika o modelowanie konceptualne (pojęciowe, logiczne)//opis modelu danych i procesów o projektowanie fizyczne/zaprojektowanie struktury zbiorów, wzorców dokumentów Faza Eksploatacji: o Wdrożenie//Tworzenie bazy danych i programów zastosowań o eksploatacja je Kontrola o modyfikacja i adaptacja//udoskonalenie funkcjonowania (Nowe potrzeby) modèle Fry ego przede dotyczy projektowaniem Systemów z wykorzystaniem Baz danych.

Implementacja (kodowanie) w tym modelu znajduję się w fazie Eksploatacji. Założeniem Tego modelu jest że système będzie się zmieniał w fazie Eksploatacji. 3. Model z prototypem szybkie prototypowanie nacisk jest Tutaj różnorodne na szybkie opracowywanie elementów działającego systemu przy nieustannym uwzględnianiu Ocen użytkownika. Prototyp, qui powstaje w Ten sposób jest traktowany jako prêt système. Wymagania cas projektowanie RAD Tworzenie Udoskonalenie jest SI Tak Czy à SI? Nie kurantowicz Agnieszka jedut Barbara LabVIEW-MODELE Rozwoju Projekt Ten Dostarcza przykładów niektórych Dopiero pułapek Rozwoju i opisuje grupę modeli związanych z technologią cyklu życia oprogramowania. Ocena okresowa za Rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi talentplus w modelu wdrożenia Milestone ocena okresowa Pozwala zrealizować przynajmniej Trzy kluczowe zadania: Punkt Informacyjny funduszy europejskich, January 2014 r.